SUPPLY of Seafood

Framboð sjávarfangs á Íslandi 2007- 2018

Grein – 9.11.2017 – Fiskifréttir | Allt bendir til þess að afli íslenskra skipa aukist um 75.000 tonn í ár frá árinu áður, því það munu veiðast 120.000 tonnum meira af uppsjávarfiski. Hins vegar veldur verkfall sjómanna í upphafi árs verulegum samdrætti í afla botnfiska. Samdráttur verður einnig í veiðum á flatfiskum og skel- og krabbadýrum. Spá fyrir veiðar árið 2018 gerir ráð fyrir verulegri aukningu á milli ára, samkvæmt henni mun botnfiskafli aukast mikið og verður sá mesti í áratug og uppsávarafli eykst líklega lítillega. Vöxtur verður í fiskeldi…

Read More
SUPPLY of Seafood SUSTAINABILITY of Seafood

Íslenskur sjávarútvegur 2015, heimsafli og hagsmunagæsla

Ræða – 19.11.2015 – Sjávarútvegsráðstefnan | Á þessari sjöttu Sjávarútvegsráðstefnu mun ég eins og áður fara yfir framboð af hráefni til vinnslu og útflutnings árið 2014, og vera með áætlun um framboð fyrir þetta ár og spá fyrir næsta ár. Þar á eftir verð ég með yfirlit yfir heimsframboð sjávardýra úr veiðum og eldi og hvernig framboð samkeppnistegunda íslenskra botnfiska og uppsjávarfiska hefur þróast á liðnum árum og meta hver þróunin gæti orðið í ár og á næsta ári. Að lokum fjalla ég um áhrif umhverfissamtaka og stofnana á fiskveiðistjórnun…

Read More
SUPPLY of Seafood

Íslenskur sjávarútvegur, heimsafli og sóknarfæri utan íslenskrar lögsögu

Ræða – 20.11.2014 – Sjávarútvegsráðstefnan | Á þessari fimmtu Sjávarútvegsráðstefnu verður fjallað um mörg og mikilvæg málefni sem snúa að sjávarútveginum og verðmætasköpun hans. Ég er með yfirlit yfir sjávarútveginn sem á að nýtast þegar farið er dýpra í einstaka þætti á þessum tveimur dögum. Ræðan er þrískipt. Í fyrsta lagi fer ég yfir hvert framboð af hráefni hefur verið til vinnslu og útflutnings árið 2013, ég er með áætlun um framboð fyrir þetta ár og spái fyrir næsta árið. Í öðru lagi er ég með yfirlit yfir heimsframboð sjávardýra…

Read More
SUPPLY of Seafood

Russian Alaska pollock – Update, trends and opportunities

Speech – 6.3.2014 – North Atlantic Seafood Forum, Bergen | I was asked to talk about Russian Alaska Pollock, to given an update on quota, production trends and product and trade flow and to evaluate challenges and opportunities in the coming years. In order to this I will split the presentation into four parts: Russian fisheries management Annual quotas and catch Production Markets and selling activities The speech can be seen here  NASF speech  and pictures here  

Read More
BUSINESS of Seafood SUPPLY of Seafood

Hefur verðmæti afla aukist? Framboð, framleiðsla og sala íslenskra sjávarafurða 2012 og heimsframboð

Ræða – 21.11.2013 – Sjávarútvegsráðstefnan | Markmið sjávarútvegsins hljóta að vera að hámarka tekjur af því sjávarfangi sem er veitt, kemur úr eldi eða er flutt inn, nánar til tekið auka tekjur á hvert hráefniskíló. Ég ætla að fara yfir þessa þætti, skoða hvernig aðföng hafa þróast og spá til um hversu mikið framboð verður á næsta ári. Ég mun setja fram greiningu á þróun afurðaverðs s.l. áratuginn fyrir helstu tegundir og sjá hjá hvaða tegundum hefur tekist að ná umtalsverðri hækkun. Sjá ræðuna hér Ræða 2013  og myndir   Myndir…

Read More
BUSINESS of Seafood SUPPLY of Seafood

Hefur verðmæti útflutnings aukist? Íslenskur sjávarútvegur, heimsafli og þróun útflutningsverð á hráefniskíló.

Ræða – 8.11.2012 – Sjávarútvegsráðstefnan | Það er mér mikil ánægja að ávarpa þriðju Sjávarútvegsráðstefnuna til þess að gefa yfirlit yfir íslenskan sjávarútveg í ár og spá fyrir um næsta árið. Ræðan skiptist í yfirlit yfir framboð á hráefni til sjávarútvegsins, vinnslu og ráðstöfun afla svo og sölu, markaði og afurðir. Auk þess mun ég skoða heimsframboð sjávarfiska og hlutdeild okkar í samanburði við Noreg og Evrópusambandið. Þó svo að sjávarútvegurinn eigi gott ár að baki og 2012 verði einnig gott, þá er framboð sjávarfangs miklu minna en flest af…

Read More
SUPPLY of Seafood

Íslenskur sjávarútvegur 2011 – Framboð, vinnsla og sala. Hvernig getur innflutningur aukið framboð hráefnis?

Ræða – 13.10.2011 – Sjávarútvegsráðstefnan | Það er mér mikil ánægja að fá aftur aftur tækifæri til að tala á þessari ráðstefnu og fjalla um íslenskan sjávarútveg. Ég mun fara yfir framboð hráefnis, skoða vinnslu og ráðstöfun afla, fjalla um sölu afurðanna og helstu markaði og að lokum skoða innflutning á hráefni og velta fyrir mér tækifærum sem felast í því að auka hann. Greiningin er með svipuðu sniði og í fyrra en þó með nokkrum breytingum og viðbótum, til þess að draga upp skýra mynd íslenskum sjávarútvegi. Ég skipti…

Read More
BUSINESS of Seafood SUPPLY of Seafood

Geta verðmæti sjávarafurða vaxið um 50 mrð á 5 árum?

Ræða – 6.9.2010 – Sjávarútvegsráðstefnan | Það fer ekki á milli mála að sjávarútvegur á Íslandi er um margt einstakur. Landhelgin var snemma færð út sem tryggði stjórn á miðunum í kringum landið. Til að sporna við ofveiði var tekið upp nýtt fiskveiðistjórnunarkerfi sem byggir á sjálfbærni fiskstofna og stjórnun á veiðimagni flestra stofna. Með tilkomu kvótakerfisins hefur útgerðin nýtt fiskstofna á mjög hagkvæman hátt, afkoma útgerðarinnar gjörbreyttist og er landið nú með mörg af best reknu sjávarútvegsfyrirtækjum í heimi. Áhersla í sjávarútvegi hefur lengi verið á tvennt, annars vegar…

Read More
MARKETING of Seafood Norway lobster |

Vision for the lobster industry in Iceland

During a meeting of the lobster cluster in Vestmann Islands, Kristján presented a vision for the lobster industry. At the start of the presentation, he emphasised the following as being important to succeed in any business: Fulfill market requirements. Position yourself clearly against the competition and be different. Sell to the most suitable and demanding markets. The presentation can be seen here. https://factsofseafood.com/?attachment_id=567

Read More
Arctic char | MARKETING of Seafood

Íslensk bleikja – leyndardómsfull nýjung

Bleikja (Arctic char, Salvelinus alpinus) hefur sérstöðu á meðal laxfiska, eldi á sér stað á landi og eru íslensk eldisfyrirtæki þau stærstu í heimi. Framleiðendur bleikju á Íslandi stefna í markaðsátak til að kynna íslenska bleikju á mörkuðum erlendis. Þeir fengu Kristján til að koma með tillögur að þessu markaðsátaki og í skýrslu til þeirra setti hann fram stefnu og verkefni fyrir þetta átak. Þar sem Ísland er með lang mesta magn af bleikju, þá ættu framleiðendur að sameinast um að tengja bleikjuna við Ísland og kalla hana “íslensk bleikja”…

Read More