Opinn og sjálfbær sjávarútvegur

Fundur – 3.3.2017 – Sporður |

Umfjöllun um íslenskan sjávarútvegs erlendis markast oft af ótta um ofveiði fiskistofna, mengun og velferð dýra. Íslenskur sjávarútvegur þarf að taka frumkvæði í umfjöllun og miðlun vandaðra upplýsinga um íslenskan sjávarútveg, um mat á stöðu stofna, áhrifum af veiðum, og um árangur í fiskveiðistjórnun.

Opinn aðgangur að ítarlegum upplýsingum og gögnum um hafið, veiðar er mikilvæg leið til þess að mæta þessum áhyggjum og um leið til að stuðla að málefnalegum umræðum og hafa áhrif á ákvarðanir kaupenda. Þar er of mikið um úreltar, rangar og misvísandi upplýsingar, en oft er treyst á þær. Sem er óþarfi, því á Íslandi eru opinberir gagnagrunnar barmafullir af nýjum og iðandi gögnum og upplýsingum.

Sameiginleg vefsíða fyrir sjávarútveg, með tölum, gögnum og upplýsingum frá fyrirtækjum greinarinnar, ráðuneyti og stofnunum þess, hagsmunasamtökum – með vinnuheitið Sporður er í undirbúningi.

Síðan býður notandanum aðgang að gögnum og upplýsingum sem núna liggja víða og í nokkrum ólíkum gagnagrunnum, stofnunum og hjá fyrirtækjum. Það eru ekki samkeppnisupplýsingar, heldur upplýsingar sem eru þegar opinberar, en liggja of víða til að vera aðgengilegar kaupendum og dreifendum íslenskra sjávarafurða eða hagsmunaaðilum erlendis. Þegar fólk hefur ekki upplýsingar, er oft giskað í eyðurnar. Þessar eyður eru óþarfi. Félög erlendis, samtök og stofnanir birta nú þegar mat á íslenskum fiskistofnum án nokkurrar aðkomu Íslendinga. Það ekki þjónar ekki hagsmunum Íslands – þessar upplýsingar eiga að koma frá greininni sjálfri.

Efnistök byggja á þremur stoðum sem eru a) staðreyndir um íslenska fiskveiðistjórnun b) lifandi tölur c) sögur af daglega lífinu á nýjum miðlum sem sýna lífið í sjávarútvegi og öll afleiddu verkefnin.

Það er mat hóp fólks sem starfar við sjávarútveginn að það þurfi að stofna upplýsingavef sem sjávarútvegurinn á Íslandi starfræki í sameiningu. Í hópnum eru Erla Kristinsdóttir, Kristinn Hjálmarsson, Kristján Hjaltason og Valdimar Gunnarsson. Haldinn var fundur með breiðum hópi fólks úr sjávartúveginum 3. mars 2017 til að kynna hugmyndir og ræða næstu skref. Það kom fram á fundinum að SFS sé að skoða þessi mál og undirbúa aðgerðir. Hópurinn ákvað því að bíða með frekara starf og gefa SFS tækifæri til að ná breiðri samstöðu innan greinarinn.

Sjá kynningarblað fyrir fundinn hér  Vefur kynning og myndir sem kynna Sporð hér  Sporður myndir

Vefurinn Sporður – Opinn og gagnsær sjávarútvegur

Tillaga – 1.11.2016 – Framúrstefnuhugmynd Sjávarútvegsráðstefnunnar |

Sporður

Sporður er vefur sem mun veita aðgang að öllum gögnum, tillögum og ákvörðunum opinberra aðila og stofnana sem og alþjóðlegra stofnana um íslenska fiskveiðilögsögu, haf- og fiskrannsóknir, fiskveiðistjórnun, úthlutun aflaheimilda, veiðar, eldi, vinnslu, inn- og útflutning, og eftirlit. Þessi vefur ætti að vera sameiginlegur gluggi stofnana og opinberra fyrirtækja í sjávarútveginum, s.s. Hafrannsóknastofnunar, Fiskistofu, MAST og Matís með þátttöku ráðuneyta og einstakra samtaka.

Sjá tillöguna hér  Sporður tillaga 2016

Íslenskur sjávarútvegur 2015, heimsafli og hagsmunagæsla

Ræða – 19.11.2015 – Sjávarútvegsráðstefnan |

Á þessari sjöttu Sjávarútvegsráðstefnu mun ég eins og áður fara yfir framboð af hráefni til vinnslu og útflutnings árið 2014, og vera með áætlun um framboð fyrir þetta ár og spá fyrir næsta ár. Þar á eftir verð ég með yfirlit yfir heimsframboð sjávardýra úr veiðum og eldi og hvernig framboð samkeppnistegunda íslenskra botnfiska og uppsjávarfiska hefur þróast á liðnum árum og meta hver þróunin gæti orðið í ár og á næsta ári. Að lokum fjalla ég um áhrif umhverfissamtaka og stofnana á fiskveiðistjórnun undir yfirskriftinni “hagsmunagæsla sjávarútvegsins”.

Úttekt á sjávarútveginum í ár sýnir, að það stefnir í mjög gott ár í veiði og eldi og metár í útflutningi. Landfrysting er mikilvægasta vinnslugreinin og ferskflök hafa aukist á meðan sjófrysting hefur minnkað og bræðsla dregist saman.

Heildarframboð villtra botn- og uppsjávarfiska er nokkuð stöðugt á meðan framboð eldisfiska eykst og bæta þeir markaðshlutdeild sínar jafnt og þétt.

Þrátt fyrir sterka stöðu sjávarútvegsins þarf greinin og stjórnvöld að ná aftur forystu í fiskveiðistjórnun með auknum rannsóknum á hafinu, fiskstofnum og veiðiaðferðum.

Sjá ræðu Sjávarútvegsráðstefnan 2015  og myndir Sjávarútvegsráðstefnan 2015 pp